Haz clic aquí para volver a la página de incio
Galeria
Inici Empresa Solucions Productes Contacte Oferta de treball / Rekrutacja

NOTA LEGAL

 

Dades identificatives

El titular d'aquesta plana web és TALLERES MAUGO S.A., amb domicili Pol. Ind. Carretera del Pla, 188 de Valls, Tarragona i N.I.F. A-43023738. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona "Tomo 133, Folio 116, Libro 75 de la Sección de Sociedades, Hoja 2924, Inscripción 1".

Adreça de correu electrònic de contacte

maugo@maugo.com

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'accés a aquesta plana web es troba condicionada a la prèvia lectura i acceptació per part de l'Usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i avisos legals continguts al present document.

Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta plana web tindrà la consideració d'Usuari. La condició d'Usuari implica la acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d'aquestes Condicions Generals.

Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals d'ús haurà d'abandonar aquesta web, no poguent accedint ni disposar dels serveix que aquesta ofereix.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés a aquesta plana web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

TALLERES MAUGO, S.A. podrà modificr de manera unilateral, en qualsevol moment que desitji oportú la configuració de la present plana web, les condicions de servei i el seu contingut, així com eliminar-ho, limitar-ho o supendre-ho de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos.

Us correcte de la plana web:

L'Usuari és obligat a utilitzar la plana web o els serveis que es presten a través d'ella amb els fins o efectes lícits comprometent a no malmetre, inutilitzar o deteriorar la plana web o els seus serveis, ni impedir una normal navegació de la plana web a altres usuaris.

L'Usuari garantitza que les activitats que desenvolupi en cap cas tindran com a resultat ofensives pel bon nom i imatge comercial de PLANNER o per altres Usuaris de la plana web o tercers.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruïr, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, malmetre les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben a la present plana web.

L'Usuari es compromet a no introduïr programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causa qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la plana web o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial:

TALLERES MAUGO S.A. és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de les seves planes web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, video, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i diseny, selecció de materials utilitzats, accés i ús, etc.).

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TALLERES MAUGO S.A.. Podrà visualitzar els elements de les diferents planes web i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, tenint, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altre forma de explotació, així com la seva modificació, alteració o descompil·lació. L'Usuari haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, el·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en ell les planes web de TALLERES MAUGO SA.A..

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis.

TALLERES MAUGO S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pugui ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara que s'hagi adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

TALLERES MAUGO S.A. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves planes web, poguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests aparèixen presentats o localitzats a les seves planes web.

Enllaços:

En el cas de que la present plana web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per TALLERES MAUGO S.A. aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquesta plana web pugui contenir s'oferiran, únicament, a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, TALLERES MAUGO S.A. s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per tercers front a qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que puguin interposar-se en relació amb els mateixos.

Legislació aplicable:

La relació entre TALLERES MAUGO S.A. i l'Usuari es regirà per la llei espanyola. Per la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir entre TALLERES MAUGO S.A. i l'Usuari ambdues parts, amb expressa renúncia o qualsevol altre motiu que pogués correspóndre'ls, es someten a la jurísdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.